Vi tar omsorgsfullt hand om ditt hus redan från början

Det var det som Magnus Andersson, skapare och VD för A-hus hade sagt och det ligger mycket i dessa ord.
Som en utav Sveriges äldsta tillverkare av trähus, med över 60 år i branschen, har A-hus samlat på en oerhörd stor mängd erfarenhet, byggt upp ett stort team duktiga, begåvade och skickliga arbetare, vissa av dem med special kompetens som gör att denna industri inte bara existerar utan också gör stora framsteg. Med säljare från Ystad i söder upp till Umeå i norr har A-hus idag i stort sätt en täckning över hela landet. Hela hustillverkningen och hela hussäljprocessen är uppföljd utav duktig personal som ser till att alla steg följs noggrant och att kundens krav och önskemål verkställs.
Med en försäljning på cirka 400 hus per år säkerställer A-hus sin framtid som hustillverkare och fortsätter leverera moderna villor där kvalitet, miljömedvetande, enkelhet, design och användning av senaste teknik är bara några attribut som gör dessa hus ännu mer tilltalande till övriga köpare, i en alltmer större skala.
Som man lätt kan uttrycka det: A-hus börjar alltid bygga ett första rum i huset, det rum där man först sätter i kunden!